06.10.2021
Jana Kodymová

Devatenácté jednání libereckých radních

19. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 5. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 19: Participativní rozpočet pro rok 2022

Po loňském prvním ročníku, kdy město Liberec zapojilo veřejnost do Participativního rozpočtu, schválila nyní Rada města Liberce pravidla a harmonogram  druhého ročníku. Návrh postupu pro tvorbu Participativního rozpočtu města Liberce v roce 2021 -2022 s názvem  „Tvoříme Liberec“, bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém říjnovém zasedání ve čtvrtek 21. října.

Participativní rozpočet obecně představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli. Konkrétně je to tedy tak, že obyvatelé Liberce podávají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Liberci v následujícím roce vylepšit. Své návrhy předkládají magistrátu k posouzení z hlediska realizovatelnosti,“ popisuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Pro participativní rozpočet města Liberce bude v rozpočtu města vyhrazena částka 5 milionů korun. Ta bude rozdělena mezi dvě skupiny projektů. Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou 40 000 až 200 00 tisíc korun. Celková částka určená pro malé projekty je jeden milion korun.  Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou 200 000 až milion korun.  Celková částka určená pro velké projekty jsou 4 miliony Kč.

Vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány. Vedení města Liberce sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu využívá také jako informaci o potřebách obyvatel a jejich představách rozvoje města.

V rámci nastavení pravidel byla řešena kritická místa, která by mohla vyvolávat konflikty, nebo město do budoucna zatížit. Například bude umožněno využití i záporných hlasů, které eliminují kontroverzní projekty,“ popisuje primátor Jaroslav Zámečník.

V roce 2020 byly vybrány následující projekty:

Velké projekty:

·Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí

·Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně – kaluže a bahno pryč!

·Broumovské náměstí

·Revitalizace parku na náměstí Českých bratří

 

Malé projekty:

·Kultivace zeleně před prodejnou Káva čaj na Šaldově náměstí

·Oprava vyhlídky Jezdec

·Pocta Františku Peterkovi

·Odpočinkové molo na ulici 5. května

·Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově

·Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova

·Terénní úprava v areálu liberecké střelnice

·Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka

Rovněž  z nevybraných projektů byly některé realizovány, i když třeba ne v plném rozsahu. Například v rámci projektu ´Revitalizace konečné zastávky po 35 letech´ se obyvatelé Harcova dočkali úpravy točky autobusu a nové zastávky. Anebo malý projekt ´Přemístění sochy s názvem Po válce, na důstojné místo ´ je také hotový. Při výběrovém řízení na zhotovitele cyklostezky jsme ušetřili a uvolnilo se nám přibližně 200 tisíc korun na další 2 malé projekty, kterým byla  nová kontejnerová stání. U projektu ´Schody v Rochlici U Močálu´ řešíme věc komplexně s chodníkem a novou zastávkou a budeme žádat o dotace,“ dodává primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Bod č. 15/3: Vypsání VŘ na TDS a BOZP v rámci projektu "Sociální bydlení města Liberce –Na Žižkově"

V rozšiřování sociálního bydlení město Liberec zase postoupilo. Rada města Liberce nyní rozhodla o vypsání výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro výstavbu bytových domů v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově“. Projekt je spolufinancován z Evropské unie a jeho dokončení se předpokládá  v červnu 2023.

Projekt je realizován  v  rámci  I.  etapy  dostupného  městského  bydlení,  které  má  vzniknout  na  místě bývalého školního areálu v městské části Rochlice. Podél ulice Na Žižkově vznikne objekt se čtyřmi samostatnými vchody, s celkem 49 novými sociálními byty, “ říká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby s předpokládanou a maximální hodnotou 1 400 000 Kč bez DPH (1 694 000 Kč, včetně DPH). Předmětem plnění této veřejné zakázky je technický dozor stavebníka, zpracování plánu (aktualizace) BOZP,  příprava hlášenky na OIP a zajištění pozice  koordinátora BOZP. K podání nabídek město osloví šest dodavatelů.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným hodnotícím kritériem bude celková nabídková cena v Kč bez DPH,“ popisuje náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.