07.12.2022

Dokončená dětská hřiště v letošním roce včetně dalšího projektu z participativního rozpočtu

Odbor ekologie a veřejného prostoru dokončil další projekt z participativního rozpočtu, ročníku 2022-2023.

V rámci participativního rozpočtu vedení města vyčlenilo z rozpočtu statutárního města Liberec finance na projekty, které navrhují občané, spolky nebo osadní výbory a následně probíhá jejich „ohodnocení“ ve veřejném hlasování. Projekty, které uspějí, město následně realizuje.

Díky tomuto užitečnému nástroji pro ovlivnění veřejného prostoru, momentálně čeká v ostašovském parčíku na malé návštěvníky řetězová dvouhoupačka, sestava se skluzavkou a lanovým výlezem či trojhrazda. Všechny herní prvky jsou vyrobeny z opracované akátové kulatiny, která má dlouhou životnost a je relativně bezúdržbová.  V parčíku dále proběhla oprava a přemístění stávajícího fitness prvku. Jakmile tomu počasí dovolí, bude ještě dodatečně doupravena travnatá plocha.

Další dětská hřiště, která v letošním roce doznala změny jsou např. v ul. Jáchymovská, kam se instalovala zcela nová velká workoutová sestava, dále v ul. Aloisina výšina byly instalovány fitness prvky a na zpevněnou plochu byla namalována tzv. 2D hřiště, neboli „hry na chodník“. Obdobně byla pojata i zpevněná plocha v Matoušově ulici.

Na základě hlasování občanů o projektech z participativního rozpočtu se podařilo osadit herními prvky také malé dětské hřišťátko v ulici Wintrova.

Opravdu velké herní plochy vznikly nově v ulici Vackova a v ulici Burianova, kde byly osazeny atraktivní herní prvky typu letadlo a robinzonáda, která prověří zručnost nejednoho malého návštěvníka. V Burianově ulici byla také instalována nová velká workoutová sestava.

 

Nastavení cookies