Odbor stavební úřad

Bc. Miroslav Šimek

Foto - portrét
vedoucí odboru Stavební úřad
Tel.: 48 524 3601
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 1.10

Stavební úřad

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Telefon: 485 243 616

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Šmídová Pavlína referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.11 48 524 3608

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Barvínková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Rudolfov, Ruprechtice, Staré Pavlovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.16 48 524 3618
Bc. Fleischmannová Andrea referent oddělení územního řízení a stavebního řádu kú. Liberec (Liberec IV-Perštýn), Minkovice, Rašovka, Šimonovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.34 48 524 3611
Ing. Horáčková Václava referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Liberec (Liberec I-Staré Město), Nové Pavlovice nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.31 48 524 3605
Ing. Jeřábková Irena referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Svárov u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.31 48 524 3613
Ing. arch. Jílková Tereza referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k. ú. Liberec (Liberec V-Kristiánov), Starý Harcov (Liberec XV-Starý Harcov, Liberec XVI-Nový Harcov) nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3619
Kubátová Miluše referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.11 48 524 3609
Bc. Nosková Soňa referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Dlouhý Most, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Rochlice u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3604
Ing. Pažoutová Pavlína referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Dolní Hanychov, Vesec u Liberce nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.14 48 524 3620
Mgr. Recová Hana vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu vedoucí oddělení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.30 48 524 3602
RNDr. Řezáč Václav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Kateřinky u Liberce, Machnín (Liberec XXXIII-Machnín, Liberec XXXIV-Bedřichovka, Liberec XXXV-Karlov), Ostašov u Liberce, Radčice u Krásné Studánky nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.15 48 524 3607
Soldánová Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Kunratice u Liberce, Vratislavice nad Nisou nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.33 48 524 3610
Ing. Stašková Galina referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ Dopravní stavby včetně územních projednání – ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.16 48 524 3622
Bc. Šmídková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Hluboká u Liberce, Doubí u Liberce, Pilínkov nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.14 48 524 3623
Ing. Štoková Petra referent oddělení územního řízení a stavebního řádu k.ú. Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Karlinky, Liberec (Liberec II-Nové Město) nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.32 48 524 3612
Vydrová Jana referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ Dopravní stavby včetně územních projednání – ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.13 48 524 3615

Oddělení státního stavebního dozoru

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Balcarová Eva archivářka nám. Dr. E. Beneše 1/1 103 48 524 3785
Bc. Hejplíková Lenka referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3614
Juhasová Iva, DiS. referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.27 48 524 3625
Ing. Křepelová Marie referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3524
Ing. Sedláček Kamil referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3626
Ing. Urban Jaroslav vedoucí oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.29 48 524 3514

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Působnost - obecný stavební úřad - pro obce Liberec, Jeřmanice, Šimonovice, Dlouhý Most a Stráž nad Nisou.

Působnost - speciální stavební úřad dopravní - ORP Liberec.

Informace dostanete v informační kanceláři odboru stavební úřad v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 1.12 nebo na tel. čísle 485 243 616 v úředních hodinách Magistrátu města Liberec.

 


1.1.2007 vešel v účinnost nový stavební zákon (183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebního řádu a jeho prováděcí vyhlášky č. 499, 500, 501, 503 a 526 Sb.)

26.8.2009 vešla v platnost vyhláška č. 268/2009, která nahrazuje (zrušuje) vyhlášku č. 137/1998, další novelizace vyhlášky v únoru 2012 stavební zákon i prováděcí vyhlášky byly pozdějšími předpisy novelizovány (upravovány).

1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon 350/2012 Sb. („velká novela stavebního zákona“), kterým se podstatným způsobem mění stavební zákon. V souvislosti s touto novelou došlo k úpravě mnoha dalších zákonů a novelizují se i prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Došlo také k podstatné změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, kterým se stanoví nové správní poplatky vybírané stavebními úřady.

29.3.2013 vstoupily v účinnost vyhlášky, kterými se novelizovaly vyhlášky č. 503/2006 Sb. (upravuje územní řízení a stavební řád) a 499/2006 Sb. (upravuje dokumentace staveb) a byla zrušena vyhláška č.526/2006 Sb.

Poslední "velká novela stavebního zákona" provedená zákonem č. 225/2017 Sb. vstoupila v účinnost 1.1.2018 spolu s novelizací vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. S touto novelou je spojeno mnoho procesních a kompetenčních změn, které se promítly i do formulářů a obsahových náležitostí, upravených vyhláškou č. 503/2006 Sb., která byla novelizována se zpožděním a vstoupila v účinnost až 20.4.2018.

1.9.2018 vstoupila v účinnost další novela stavebního zákona, kterou se upravil rozsah stavebních záměrů, které vyžadují závazné stanovisko úřadu územního plánování (zákonem č. 169/2018 Sb.).

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

04.10.2021

Aktivní kontroly stavenišť

Informace o specifických a nových postupech stavebního úřadu při kontrolách novostaveb.
 
08.04.2020

Stavební hluk a COVID-19

COVID-19 svým způsobem zavřel spoustu lidí v jejich domovech a každý se snaží zabavit, jak jen může. Hodně lidí tak dohání resty hektického života – úklid a opravy domova.
 

 

Nastavení cookies