Odbor sociální péče

Bc. Vlasta Pavlů

Foto - portrét
vedoucí odboru sociální péče
Tel.: 48 524 4941
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 8

Odbor sociální péče

Sídlo: ul. 1. máje 108, Liberec III
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Telefon: 485244935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Jedličková Jaroslava referent ekonomický a správní agenda ekonomická a správní 1. máje 108/48 9 48 524 4935
Mgr. Velartová Markéta právník odboru sociální péče 1. máje 108/48 10 48 524 4951

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baštová Světla odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 40 48 524 4916
Mgr. Fadrhoncová Radka odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 40 48 524 4860
Mgr. Fouqué Helena odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 50 48 524 4817
Bc. Havlenová Lucie odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 46 48 524 4809
Mgr. Honsejková Olga odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 44 48 524 4851
Hrubešová Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 43 48 524 4821
Jansová Václava odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 45 48 524 4813
Bc. Kalinová Radka, MBA odborný sociální pracovník agenda CAN 1. máje 108/48 38 48 524 4838
Košková Renata, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 49 48 524 4815
Kružíková Lenka referent odd. sociálně-právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 37 48 524 4811
Bc. Mazánková Markéta odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 48 48 524 4840
Mgr. Pokorná Iva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 39 48 524 4824
Smutná Šárka, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 42 48 524 4847
Mgr. Sochůrková Lucia, MBA odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 45 48 524 4816
Bc. Spálenková Kamila odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 38 48 524 4822
Bc. Stehlíková Jana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 43 48 524 4947
Bc. Špringlová Jana vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 36 48 524 4810
Bc. Tichá Kateřina odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 41 48 524 4823
Bc. Vaníčková Barbara odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 49 48 524 4818
Bc. Vojáčková Poláková Kateřina odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 41 48 524 4825

Oddělení kurátorské činnosti

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Beneš Martin odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 11 48 524 4830
Mgr. Bozděchová Miluše odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 3 48 524 4832
Bc. Kadlecová Andrea odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 3 48 524 4807
Mgr. Kolářová Michaela odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 4 48 524 4827
Bc. Komárková Lenka odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 11 48 524 4826
Mgr. Nováková Eva, DiS. vedoucí oddělení kurátorské činnosti kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 5 48 524 4936
Ing. Perná Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 4 48 524 4836
Bc. Pleslová Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 6 48 524 4835
Bc. Reichlová Veronika odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 6 48 524 4843
Mgr. Severýnová Ivana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 7 48 524 4829
Mgr. Vodičková Hana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 12 48 524 4833

Oddělení sociálních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Babínová Alena referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 31 48 524 4943
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4938
Bc. Brůnová Lia odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 26 48 524 4931
Ing. Cichá Soňa referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 31 48 524 4828
Bc. Dostál Tomáš odborný sociální pracovník sociální kurátor pro dospělé 1. máje 108/48 25 48 524 4932
Dostálová Petra referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 13 48 524 4913
Mgr. Farská Eva odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4978
Jelínková Martina referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4914
Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 26 48 524 4911
Bc. Kolomazníková Kristýna referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 32 48 524 4933
Mgr. Kulhánková Jana, MBA vedoucí oddělení sociálních činností sociální práce 1. máje 108/48 27 48 524 4930
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4937
Špryslová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 13 48 524 4934
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 25 48 524 4917
POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální péče vykonává státní správu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, vydává označení O 2 a O 7 a  vykonává sociální práce dle zákona o sociálních službách a dle zákona o  pomoci v hmotné nouzi.

Výkonem státní správy se zabývají tři oddělení:

  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • Oddělení kurátorské činnosti
  • Oddělení sociálních činností

Kontaktní místa odboru sociální péče pro styk s veřejností:

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - 3.patro - telefon 485244810

Oddělení kurátorské činnosti - 1.patro - telefon 485244936

Oddělení sociálních činností - 2.patro - telefon 485244930

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

29.10.2019

Vyjádření k nepřesným informacím v médiích k OSPOD

V reakci na nepřesné informace, které se v posledních dnech objevily v médiích v souvislosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, uvádíme upřesňující informace.
 
02.07.2015

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Průkaz vydává Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.
 
21.01.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
 
30.04.2014

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Tým pro oběti trestných činů v Liberci, ve kterém pracují i zástupci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“ zahrnující všechny věkové skupiny.
 
19.03.2014

Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec

Odbor sociální péče reagoval na výzvu MPSV týkající se podpory standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.